Khoá học online: Nghị luận xã hội

Học thử

1. Thực hành: Nghị luận về một hiện tượng đời sống 24:11

Danh sách bài giảng

1. Làm quen với nghị luận xã hội 21:47
2. Những yêu cầu cơ bản của NLXH 24:38
3. Các dạng nghị luận xã hội 22:14
4. Các thao tác lập luận 23:26
5. Nghị luận về một tư tưởng đạo lí 33:21
6. Thực hành: NL về tư tưởng đạo lí 28:52
7. Thực hành: NL về tư tưởng đạo lí 2 26:24
8. Thực hành: NL về tư tưởng đạo lí 3 24:47
9. Thực hành: NL về tư tưởng đạo lí 4 28:09
10. Nghị luận một hiện tượng đời sống 19:31
11. Thực hành: NL hiện tượng đời sống 24:11
12. TH: NL về hiện tượng đời sống 2 26:18
13. TH: NL về hiện tượng đời sống 3 23:42
14. TH: NL về hiện tượng đời sống 4 24:53
15. TH: NL về hiện tượng đời sống 5 24:07
16. Nghị luận về một vấn đề xã hội 24:46
17. Thực hành: NL một vấn đề xã hội 30:34
18. TH: NL về một vấn đề xã hội 2 30:28
19. TH: NL về một vấn đề xã hội 3 28:43
20. Kĩ năng làm bài nghị luận xã hội 24:26

Thông tin giảng viên

 Giới thiệu

 Là giáo viên có nhiều kinh nghiệm và đang giảng dạy tại trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Thành tích

 Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Văn học của trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. 

Giới thiệu khóa học

Nghị Luận Xã Hội 

1. Nghị luận là gì?

2. Các dạng nghị luận cơ bản

3. Nghị luận xã hội là gì?

4. Vì sao chúng ta cần nghị luận xã hội?

Thời lượng:
20 bài giảng
Học phí:
300,000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Khoá học liên quan khác

Số điện thoại