Khoá học online: Chinh phục Ngữ pháp lớp 4

Học thử

1. Từ ghép – Từ láy 19:00
2. Phân loại Từ ghép – Từ láy 22:24

Danh sách bài giảng

1. Cấu tạo của tiếng 15:48
2. Từ đơn – Từ phức 29:12
3. Từ ghép – Từ láy 19:00
4. Phân loại Từ ghép – Từ láy 22:24
5. Danh từ 31:38
6. Động từ 16:04
7. Tính từ 18:22
8. Câu kể - Câu hỏi 15:11
9. Câu khiến - câu cảm 15:55
10. Ai là gì? 18:07
11. Ai làm gì – Ai thế nào 22:13
12. Chủ ngữ - Vị ngữ (tiết 1) 32:36
13. Chủ ngữ - Vị ngữ (tiết 2) 25:07
14. Trạng ngữ 41:16
15. Dấu hai chấm 11:00
16. Dấu ngoặc kép 12:08
17. Dấu gạch ngang 08:44

Thông tin giảng viên

Giới thiệu khóa học

Thời lượng:
17 bài giảng
Học phí:
250,000 đ
Thêm vào giỏ hàng

Khoá học liên quan khác

Số điện thoại