Tin Tức và Sự Kiện Tuyển Sinh Tại CBN

Sân nhà ông ngoại tôi rất rộng. Chiếc chõng tre được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của ông. Nó được đặt ở một góc sân và ở nơi đây, tôi đã được ngắm rất nhiều đêm trăng đẹp.
Trang vở nào cũng có dấu tích xuất hiện của tôi. Hộp bút của cô cậu học trò nào cũng có tôi. Đố bạn biết tôi là ai? Tôi chính là chiếc bút máy luyện chữ đẹp đấy!
Số điện thoại