Chia sẻ khóa học: Chia sẻ facebook

Nghị Luận Xã Hội 

1. Nghị luận là gì?

2. Các dạng nghị luận cơ bản

3. Nghị luận xã hội là gì?

4. Vì sao chúng ta cần nghị luận xã hội?

Nghị luận xã hội

Học phí khóa học

300,000 ₫
500,000

 Khóa học bao gồm

   08 Bài giảng về Nghị luận xã hội
   12 Thực hành về Nghị luận xã hội
(Dành cho các bạn Lớp 7, 8, 9)

Giảng viên khóa học

Images

Phạm Ngọc

 Môn dạy : Ngữ Văn

 Học vị : Cử nhân

 Kinh nghiệm : 5 năm

 Trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giới thiệu

Là giáo viên có nhiều kinh nghiệm và đang giảng dạy tại trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tập làm nhà văn nhí

Giáo Viên: Dương Hằng

300,000 ₫
500,000 ₫

Chinh phục ngữ pháp lớp 5

Giáo Viên: Dương Hằng

300,000 ₫
500,000 ₫

Cảm thụ văn học (Cơ Bản)

Giáo Viên: Dương Hằng

300,000 ₫
500,000 ₫

Chinh phục Ngữ pháp lớp 4

Giáo Viên: Dương Hằng

250,000 ₫
400,000 ₫